Menu

The Role of Creativity in Architectural Design Process 2

Vodeo of book:

خلاقیت در فرآیند طراحی معماری 2

     مؤلف :  علی خیابانیان

    ناشر   :   انتشارات مهر ایمان

    ویراستار :  آذر مهاجر
    تعداد صفحه و قطع  کتاب  :     144 صفحه ـ خشتی

 

در جلد دوم از فرایند طراحی آراء 5 تن از معماران مطرح دنیا مورد بررسی قرار گرفته و با فرایند خلاق مقایسه شده است. هر کدام شامل نکات آموزنده­ای هستند که در مراحل و موضوعات مختلف طراحی می­توانند موثر و راهنما باشند. تاثیر بررسی و تحلیل دیاگرام ها بر دیاگرم فرایند طراح نیز ذکر شده و تغییراتی نیز به ویژه در آزمایش و ترکیب اطلاعات بدان اضافه شده است.

جلد دوم بر خلاف جلد اول که بیشتر شامل مباحث نظری است، به نمایش آثاری در جهت توضیح بیشتر فرایند طراحی، تغییر و دگردیسی فرم و از همه مهم تر فضای معماری پرداخته است.  در مجلدهای آینده سعی خواهیم کرد بر عمق و دقت در موضوع فرایند طراحی و نه تنها فرایند خلاق بیفزاییم.